sobota, 2 lutego 2013

Żagary. Miesięcznik idącego Wilna poświęcony sztuce

Posiedz. Kom. Red. – 1. IV. 31
Ustala się: autor sam robi korektę

Zakres:
a) Czy idzie enuncjacja? Tak. Jędrychowski
                                                     Troszczy się Komitet Redakcyjny

b) Działy? Są

         Twórczość oryginalna: Wiersze +
                                              Proza +
         Kronika miesięczna: przegląd subiektywny +
                              Książka
                              Teatr
            Recenzje {  Film
                              plastyka
                              muzyka?
         Krytyka literacka

1. Czy przyjmujemy statut i mamy na jego podstawie wydawać miesięcznik.
Jurek: Konieczny redaktor "wódz" od nas, przedstawiciel Słowa ma veto i jest ostatnią instancją.
Red. Niech sobie jeden będzie redaktorem, a 1-y numer wydamy na podstawie tego statutu, który po doświadcz. będziemy mogli zmienić.
Kontrakt ustala się na 1 nr. –

2. Nazwa
Red. Opracowujemy tytuł i podtytuł. –
Dor. przeprowadza rozumowanie eliminacyjne
          tytuły: a) kierunkowe
                    b) klasyczne reminiscencyjne
                    c) reprezentujące pewną zwartą całość (Kwadra, Kwadryga)
                    d) wskazujące przyszłość (Jutro, Przedświt)

Podkreślenie tutejszości. –
Ustala się ŻAGARY
Podtytuł zrobi Komitet Redakcyjny

3. Kwestie techniczne do wyd. 1-go numeru
a) Winieta tytułowa – Godziszewski sam, lub powiemy komukolwiek.
    Dajemy tyle klisz ile zechce Kom. redakcyjny.
b) Personalia – kandydatury – Bujnicki, Gołubiew.

Protokół posiedzenia komitetu redakcyjnego "Żagarów", [w:] Janusz Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. "Drugiej Awangardy", Bydgoszcz 1985, s. 2205-206.

 

 

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz